آیا شما مالک این کسب و کار هستید؟

وانت بار سفیر- حمل بار به تمام نقاط کشور


شرح کسب و کار

جابجایی بار و اسباب به وسیله وانت و کامیونت به تمام نقاط کشور

خدمات این کسب و کار

ایران رفرنس -مرجع مشاغل ایران