آیا شما مالک این کسب و کار هستید؟

كارشناس دادگستري علي اصل فلاح رشته حسابداري و حسابرسي


شرح کسب و کار

کارشناس رسمی قوه قضاییه در رشته حسابداری و حسابرسی بازرس ویژه ذیحسابی در وزارت امور اقتصادی و دارایی

خدمات این کسب و کار

ایران رفرنس -مرجع مشاغل ایران