آزمایشگاه اهورا

آیا شما مالک این کسب و کار هستید؟


شرح کسب و کار

انجام تمام آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی در اسرع وقت ساعت کار آزمایشگاه از ۷صبح لغایت ۷عصر

خدمات این کسب و کار

ایران رفرنس -مرجع مشاغل ایران