آیا شما مالک این کسب و کار هستید؟

بیل لودری جلو تراکتور زاینده رود اصفهان


شرح کسب و کار

تولید انواع بیل های لودری جلو تراکتور جهت تراکتور های تولید داخل وخارج-انواع تانکرهای آب چرخ دار-انواع کارواش های صنعتی و انواع چیزل های خاک ورز و سمپاش های پشت تراکتور

خدمات این کسب و کار

ایران رفرنس -مرجع مشاغل ایران