آیا شما مالک این کسب و کار هستید؟

رویای شیرین


شرح کسب و کار

اجاره انواع صندلی تاشو وشیواری و مبله اجاره انواع میز مسطتیل و میز گرد و میز شام اجاره انواع باند و نور اجاره چادر اجاره وسایل گرمایشی و سرمایشی اجاره میزهای سوارز

خدمات این کسب و کار

ایران رفرنس -مرجع مشاغل ایران