آیا شما مالک این کسب و کار هستید؟

گوگرد مایع ، پارس خوشه سبز


شرح کسب و کار

گوگرد مایع پارس خوشه سبز، کاملامحلول و بدون کمترین ته نشینی است برای پیشگیری از بیماری قارچی به کار میرود اصلاح خاکهای شور و قلیایی افزایش جذب ریزمغذیها

خدمات این کسب و کار

ایران رفرنس -مرجع مشاغل ایران