آیا شما مالک این کسب و کار هستید؟

بیمه کوثر نمایندگی مطهر


شرح کسب و کار

صدور انواع بیمه نامه ها : بیمه های اتومبیل ثالث و بدنه ( تخفیف 70 درصدی بیمه بدنه بهمراه محتویات صندوق عقب خودرو) ، اقساط 10 ماهه بدون سود و کارمزد ویژه شاغلین و بازنشستگان نیرو های مسلح بیمه های آتش سوزی (زلزله ، برف و سیل , طوفان )، بیمه های عمرو بازنشستگی(با10 سال حق بیمه بازنشسته شوید ) بیمه های مسئولیت و مهندسی طرح ویژه آسانسور

خدمات این کسب و کار

ایران رفرنس -مرجع مشاغل ایران