آیا شما مالک این کسب و کار هستید؟

دارالترجمه گرينواژ


شرح کسب و کار

با بیش از سه دهه تجربه در کار ترجمه گامی مطمئن در سرزمین بیگانه ترجمه رسمی و غیررسمی از/به کلیه زبانها در زنجان با تعرفه رسمی اداره مترجمین قوه قضائیه. ترجمه رسمی فوری در زنجان. “Touch your Word to Feel it” محلی سازی وبگاه، و آپدیت لینک انگلیسی وب سایت های خصوصی و سازمانی (چیزی ورای ترجمه صرف بوده و عبارت است از مدیریت پروژه، ایجاد محتوا، بازبینی و به روز رسانی). تخفیف ویژه برای پژوهشهای زیست محیطی

خدمات این کسب و کار

ایران رفرنس -مرجع مشاغل ایران