آیا شما مالک این کسب و کار هستید؟

بیمه پاسارگاد نمایندگی مقدم


شرح کسب و کار

مشاوره وصدورانواع بیمه نامه های عمروتامین آتیه وپس اندازباحق بیمه حداقل ماهی30000 تومان برای همه افراد درهمه رده سنی ازبدو تولد تا 70سالگی و بازنشستگی بعداز20 سال، پرداخت سود روز شمار تضمینی وسود سالانه مشارکت درمنافع پرداخت وام ازپایان سال اول تا18 سال به دفعات بدون ضامن بیمه تکمیلی رایگان, پرداخت غرامت فوت عادی وفوت براثرحادثه، هزینه پزشکی حادثه، نقص عضوحادثه، غرامت ازکارافتادگی، بیماریهای خاص، آتش سوزی رایگان منزل مسکونی، ثالث، بدنه، مسئولیت، آتش سوزی و...

خدمات این کسب و کار

ایران رفرنس -مرجع مشاغل ایران