عطاری صانعی اصفهان

آیا شما مالک این کسب و کار هستید؟


شرح کسب و کار

۱۵ سال سابقه صادقانه به مردم و با رعایت اصول و نتیجه گرفتن مردم از داروهای طبیعی ونه فقط تفکر فروش محصول باعث اعتماد مردم عزیز به ما شد. رعایت اصول و سال ها تحقیقات درباره گیاهان شامل خواص درمانی گیاهان دارویی وترکیب آنها وعملکردشان باعث ایجاد 300 نوع نسخه برای هر بیماری و فهمیدن علایم بیماری ها و رژیم غذایی برای هر بیماری و خواص هر گیاه به تنهایی شرح ورعایت میوه هاو عرقیات و سبزیجات برای هر بیماری جمع و کامل شدند که نتیجه آن در 2 کتاب جامع دایرالمعارفی بنام طب الصمصام جلد 1 و جلد2 و دریافت 3لوح تقدیر از ارگان های مختلف گردید. تذکر: اشخاصی با زدن تابلو به نام صانعی سعی در سواستفاده از اعتماد مردم و فقط هدفشان فروش داروهای گیاهی آن هم با مبالغ بسیار گران،که بر اساس گفته های شاکیانی که از آنها خرید کردند،نتیجه ی کامل نگرفته اند،مراقب باشید! (( نکته ی مهم )) جهت جلوگیری از کار چنین اشخاصی و سو استفاده،جواز کسب اصلی و نه کپی عطاری با نام صانعی طبق قانون باید در پیش دیدگانتان باشد (( حتماً جواز کسب طبق قانون با هویت صانعی باید در دیدتان باشد.))

خدمات این کسب و کار

ایران رفرنس -مرجع مشاغل ایران